Mapa pristupačnosti

Pred vama je interaktivna „Mapa pristupačnosti“ koja će osobama sa invaliditetom i ostalim građanima pružati relevantne informacije o pristupačnosti objekata javne namene i dostupnosti servisa podrške na nivou lokalnih samouprava. Podaci koji se nalaze u Mapi prikupljeni su uz pomoć građana, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti.

Cilj nam je da Mapa osim što će predstavljati osnov za stalno praćenje stanja u ovoj oblasti, istovremeno promoviše primere dobre prakse. S tim u vezi, pozivamo građane i sve zainteresovane organizacije i institucije da nastave da dostavljaju podatke radi popunjavanja Mape.

Mapa je projekat Udrženja za reviziju pristupačnosti koji je započet još 2011. godine i konstantno se unapređuje vizuelno, funkcionalno i novim sadržajem.

Podaci o pristupačnosti objekata i javnih površina koji se nalaze u bazi Mape, dobijeni od jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti, obezbeđuju se u saradnji sa Zaštitnikom građana, a uz finansijsku finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške kroz projekat „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“.

Prikupljeni podaci se ažuriraju i verifikuju na terenu dinamikom koju dozvoljavaju trenutni kapaciteti projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *