Mapa pristupačnosti

Pred vama je interaktivna „Mapa pristupačnosti“ koja će osobama sa invaliditetom i ostalim građanima pružati relevantne informacije o pristupačnosti objekata javne namene i dostupnosti servisa podrške na nivou lokalnih samouprava. Podaci koji se nalaze u Mapi prikupljeni su uz pomoć građana, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti.

Cilj nam je da Mapa osim što će predstavljati osnov za stalno praćenje stanja u ovoj oblasti, istovremeno promoviše primere dobre prakse. S tim u vezi, pozivamo građane i sve zainteresovane organizacije i institucije da nastave da dostavljaju podatke radi popunjavanja Mape.

Mapa je projekat Udrženja za reviziju pristupačnosti koji je započet još 2011. godine i konstantno se unapređuje vizuelno, funkcionalno i novim sadržajem.

Podaci o pristupačnosti objekata i javnih površina koji se nalaze u bazi Mape, dobijeni od jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti, obezbeđuju se u saradnji sa Zaštitnikom građana, a uz finansijsku finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške kroz projekat „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“.

Prikupljeni podaci se ažuriraju i verifikuju na terenu dinamikom koju dozvoljavaju trenutni kapaciteti projekta.

2 thoughts on “Mapa pristupačnosti

  1. Ovu mapu sam otkrila prilikom istrazivanja u vezi sa jednim domacim zadatkom. Zadatak je da izlistamo svakodnevne probleme osoba korisnika invalidskih kolica. Ova mapa je sigurno korisna njima, zato sto bar mogu koliko toliko da se krecu, iako je to kretanje priilicno ograniceno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *